alttxt

Dierenverloskunde

Drachtigheidscontrole

Wanneer een koe drie weken na een inseminatie niet meer tochtig wordt, is zij waarschijnlijk drachtig. Dit geldt niet voor alle koeien. Het kan zijn dat de koe na de inseminatie wel tochtig is geweest, maar dat dit niet opgemerkt is, of dat het embryo is gestorven.

Er zijn twee manieren om te controleren of een koe echt drachtig is. Als een koe 30 dagen na de inseminatie niet tochtig is geweest, kan de dracht bevestigd worden met een echoscopie. De baarmoeder en de eventueel aanwezige jonge vrucht zijn dan zichtbaar op een echo. Na 42 dagen kan bij een rectaal onderzoek ook gevoeld worden of een koe drachtig is.

Wanneer u als veehouder zeker wilt weten of u koe drachtig is, dan kunt u door ons drachtigheidscontrole laten uitvoeren. Vanaf 35 dagen kunnen wij dit voor u doen.

  • Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend
  • Copyright © BosVeeservice