alttxt

Dierenapotheek

Homeopathie

Net als bij de mensen is het mogelijk om bij dieren homeopathie als geneeswijze toe te passen. De homeopathie moet gezien worden als een aanvulling op de reguliere (=gangbare) diergeneeskunde.

 

Niet iedere klacht van een dier is geschikt voor een homeopathische behandeling. Klachten die in het algemeen succesvol met homeopathie behandeld kunnen worden zijn: klachten van het bewegingsapparaat, huidklachten, gedragsproblemen, klachten van het maag-darmkanaal, urinewegaandoeningen en vruchtbaarheidsproblemen.

In de homeopathie wordt ieder organisme, mens of dier, gezien als een samenhangend geheel. Als een dier ziek is, is er sprake van een verstoring van het hele organisme en niet allen van het lichaamsdeel met klachten. Bij de behandeling wordt dan ook het dier als geheel behandeld. Om het juiste geneesmiddel voor het dier te vinden, wordt niet allen naar de klachten gekeken, maar ook naar andere eigenschappen, zoals eten, drinken en slapen. Vervolgens kan gezocht worden naar het homeopathisch geneesmiddel dat het beste bij het beeld past.

                                 

Homeopathie is een actieve/reactieve geneeskunde; het dier reageert zelf en brengt zijn eigen genezing teweeg. De regels voor het correct toepassen van de homeopathische dierengeneesmiddelen zijn: 

 • Goede diagnose 
 • Goede kennis van de voeding en stressomstandigheden 
 • Keuze van het geneesmiddel 
 • Vroegtijdig behandeling van acute infecties (bv. bij mastitis) 
 • Dankzij het gebruik van homeopathische complexen (meerdere stoffen) wordt het probleem in zijn totaliteit behandeld.

De toepassing van homeopathie heeft de volgende voordelen: 

 • Geen residuen in het vlees 
 • Geen wachttijd voor vlees en melk 
 • Niet giftig voor het dier 
 • Geen verontreiniging voor het milieu 
 • Geen ongewenste bijwerkingen 
 • Geen gewenningsrisico bij bacteriën en virussen
 • Minder stress

We hebben een groot assortiment producten voor u op voorraad.

 • Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend
 • Copyright © BosVeeservice