alttxt

Boerenwinkel

Hygiëne, reiniging en ontsmetting

 

Dat een goede hygiëne in dierverblijven zowel economisch als op het vlak van dierenwelzijn van groot belang is hoeven wij u waarschijnlijk niet meer te vertellen. Er zijn echter een aantal zaken waarop gelet dient te worden om de reiniging en desinfectie op een zo doeltreffend mogelijke wijze uit te voeren.

Met het oog op een optimaal hygiëneresultaat moeten reiniging en desinfectie apart plaatsvinden. Bovendien kunnen reinigingsmiddelen de werking van desinfecteermiddelen negatief beïnvloeden of zelfs geheel teniet doen. Belangrijk is dat reiniging en desinfectie niet gebeurt in aanwezigheid van dieren om onnodige belasting van het dier door desinfectiemiddelen te voorkomen. U kunt de dierverblijven na de desinfectieronde met water naspoelen om inname van ongewenste stoffen te vermijden (bijvoorbeeld door het likken van dieren aan oppervlakken of tralies).

Voor zowel reinigings- als desinfectiemiddelen geldt dat overdosering niet leidt tot betere hygiëneresultaten. Bovendien wordt hierdoor het milieu onnodig belast.

Houdt u zich aan de dosering zoals op de verpakking is aangegeven om een optimaal resultaat te bereiken. Om overdosering te voorkomen kan gebruik worden gemaakt van doseerapparatuur, die eenvoudig op het waterleidingnet is aan te sluiten.

Ook voor een goede hygiëne, reiniging en ontsmetting bent u bij ons aan het juiste adres! U kunt bijvoorbeeld denken aan waspoeder, reinigingsmiddelen, desinfectiemiddelen en ontsmettings- bakken/matten. Ook voor de onderhoud van uw melkapparatuur hebben wij diverse artikelen.

  • Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend
  • Copyright © BosVeeservice